Claudicatio Intermittens (SPAV), ofwel vaatlijden

Wat is Claudicationet?

Claudicationet (looptraining bij vaatlijden)

ClaudicatioNet is een samenwerkingsverband tussen vaatchirurgen, huisartsen en fysiotherapeuten met als doel het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg aan patiënten met etalagebenen ofwel claudicatio intermittens.

Het woord etalagebenen is een letterlijke vertaling van het belangrijkste symptoom van de ziekte: wanneer tijdens het lopen pijn in de benen optreedt en deze pijn weer verdwijnt als je even blijft staan, dus alsof je blijft staan om in een etalage te kijken, dan spreek je van etalagebenen.

Deze klachten worden veroorzaakt door een vernauwing in de slagaders van de benen.

Qua mogelijke therapiën bij etalagebenen is fysiotherapie de minst ingrijpende en effectiever op lange termijn, en dus in eerste instantie te prefereren boven andere therapiën. De therapie bestaat uit gesuperviseerde looptherapie waarbij u begeleid wordt door een speciaal daarvoor geschoolde fysiotherapeut. Het is belangrijk om te leren door de pijn heen te lopen. De looptherapie vindt plaats op een loopband met een toenemende helling. Het uiteindelijke doel van de behandeling is om de pijnvrije loopafstand te vergroten.

Vergoeding

Als u niet meer dan 300m kunt lopen zonder pauze kan uw huisarts of vaatchirurg een verwijzing voor fysiotherapie voor SPAV (Symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden) schrijven met de zwaarte Fontaine IIb.

Op basis daarvan kunt u 37 keer bij ons terecht wat vergoed wordt uit de basisverzekering, dus houdt rekening wet uw eigen risico. Dit is per verzekerde 1 maal in je leven.

Fysiotherapeut Willemjan Daas is aangesloten bij Claudicationet sinds 2014 en geeft deze looptraining binnen de praktijk

Voor een afspraak: bel 06 48932763

Hierbij heeft hij ook de bijbehorende cursus Motivational Interviewing voor de tweede maal gevolgd in 2014.