Tarievenlijst behandeligen 2019

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dan dat wij alsnog een overeenkomst met de desbetreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak.

Lijst van ziektekostenverzekeraars

ACHMEAIZZ (ziekenhuiswezen)Salland
AEGONLoyalis (ABP-personeel)Stad Rotterdam
AGISMenzisSIZ
AllianzMultizorg (CVVMZ)Trias
AmersfoortseNationale NederlandenUnivé
AMEVNedascoVGZ
AnderzorgNederzorgWoudsend
ArdynNVSZorg en Zekerheid
CZOHRAZRA
Delta LlotdONVZ
DSWOZ
FortisOZB
GeovéOZF
Goudse (MZG)PNO
IAKPrové
IZARijnmond

Declaraties

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk. Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.

Waarom deze tarievenlijst ?

Per 1 februari 2005 is een experiment gestart om de vaste tarieven in de gezondheidszorg te verlaten. Dit experiment is ingezet door de minister van VWS. Het experiment wordt alléén uitgevoerd onder de fysiotherapeuten. Beoogd doel hierbij is de ‘marktwerking’ te stimuleren, met andere woorden: meer afstemming tussen prijs en kwaliteit en tevens prijsbeheersing door concurrentiebevordering. Indien het experiment positief wordt beoordeeld overweegt het ministerie om in de toekomst ook bij andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg de tarieven vrij te stellen.

 Tarievenlijst: Herstel en Revalidatie

Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren (zoals fysiotherapeuten) in rekening kunnen worden gebracht. 
Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, de volgende tarieven in rekening:

1000Fysiotherapie €   42,50
1001Fysiotherapie plus aan huis toeslag €   57,50
1002Fysiotherapie plus inrichting toeslag €   57,50
1870Intake na verwijzing €   60,00
1871Intake na verwijzing + aan huis toeslag €   75,00
1872Intake na verwijzing + inrichting toeslag €  75,00
1864Screening en intake en onderzoek fysiotherapie €   60,00
1850Screening €  25,00
1200Manuele therapie €   52,50
1201Manuele therapie + aan huis toeslag €   67,50
1202Manuele therapie + inrichting toeslag €   67,50
1100Kinderfysiotherapie €   52,50
1101Kinderfysiotherapie + aan huis toeslag €   67,50
1102Kinderfysiotherapie + inrichting toeslag €   67,50
1103Instructie / overleg ouders van de patiënt €   52,50
1105Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €   52,50
Opmaken extra fysiotherapeutisch rapport € 60,00
1600 Bekkenfysiotherapie  €   52,50
1601 Bekkenfysiotherapie plus aan huis toeslag    €   67,50
1602 Bekkenfysiotherapie plus inrichting toeslag   €   67,50
1400 Eenmalig consult   €   65,00
1401 Eenmalig consult + aan huis toeslag   €   80,00
1402 Eenmalig consult + inrichting toeslag €   80,00


Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd en worden derhalve bij uzelf in rekening gebracht !

Tarieven niet nagekomen afspraak (75% van praktijktarief)

Behandeling fysiotherapie€ 31,85
Behandeling manuele therapie€ 39,37
Behandeling bekkenfysiotherapie€ 39,37
Behandeling kinderfysiotherapie€ 39,37